L
o
a
d
i
n
g
...

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

1/ Tiếng Nhật và Business Manner sơ cấp A1/ A2/ A3

Việc ỨNG DỤNG Tiếng Nhật từ những tình huống giao tiếp đơn giản, thực tế nhất là mục tiêu xuyên suốt của mỗi khoá học. Đồng thời những kiến thức về Văn hoá doanh nghiệp Nhật và ứng xử trong kinh doanh cũng là điểm nhấn trong mỗi khoá học này.

- Hình thành khả năng ỨNG DỤNG tiếng Nhật từ khi mới bắt đầu học.

- Được thực hành giao tiếp với giáo viên người Nhật.

- Cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản trong giờ học Business Manner.

>> Lịch khai giảng các khoá học JLPT N5->N1+ Business Manner

2/ Tiếng Nhật Ứng Dụng sơ cấp 1

Bạn đã hoàn thiện khóa học sơ cấp (tương đương N5) nhưng chưa tự tin về khả năng NGHE và NÓI tiếng Nhật?

Bạn băn khoăn làm thế nào để DÙNG tiếng Nhật một cách tự nhiên và hiệu quả?

Đề cao tính ỨNG DỤNG của việc học Tiếng Nhật thông qua những tình huống thực tế nhất, nâng cao kỹ năng NGHE và NÓI của người học là điểm nhấn của khoá học.

- ỨNG DỤNG (NGHE – NÓI) tiếng Nhật ở những tình huống thực tế nhất.

- TỰ TIN giao tiếp cùng người Nhật.

>> Lịch khai giảng các khoá học Tiếng Nhật ứng dụng các cấp độ

3/ Tiếng Nhật Ứng Dụng sơ cấp 2 (N4)

Bạn đã hoàn thiện khóa học sơ cấp 2 (tương đương N4) – quá trình học không ngắn nhưng chưa tự tin về khả năng NGHE và NÓI tiếng Nhật?

Bạn băn khoăn làm thế nào để DÙNG tiếng Nhật một cách tự nhiên và hiệu quả?

Đề cao tính ỨNG DỤNG của việc học Tiếng Nhật thông qua những tình huống thực tế, nâng cao kỹ năng NGHE và NÓI của người học là điểm nhấn của khoá học.

- ỨNG DỤNG (NGHE – NÓI) tiếng Nhật ở những tình huống thực tế nhất.

- TỰ TIN giao tiếp cùng người Nhật.

>> Lịch khai giảng các khoá học Tiếng Nhật ứng dụng các cấp độ

4/ Tiếng Nhật Ứng Dụng trung cấp ONLINE VÀ OFFLINE

Bạn đã thi đỗ N3, N2 hoặc trình độ tương đương nhưng chưa tự tin về khả năng NGHE – NÓI tiếng Nhật?

Nhiều khi không biết nên gọi điện thoại/ viết mail/ trình bày thế nào để người Nhật hiểu ý của bạn muốn nói, dù là nội dung không phức tạp?

Đề cao tính ỨNG DỤNG của việc học Tiếng Nhật thông qua những tình huống thực tế, nâng cao kỹ năng NGHE và NÓI của người học là điểm nhấn của khoá học.

- ỨNG DỤNG tiếng Nhật ở những tình huống thực tế nhất.

- TỰ TIN sử dụng Tiếng Nhật.

>> Lịch khai giảng các khoá học Tiếng Nhật ứng dụng các cấp độ

5/ JLPT N3

Học thi JLPT – kỳ thi năng lực tiếng Nhật không phải là mục tiêu cuối cùng của việc học tiếng Nhật, nhưng là bước đệm để các kỹ năng (NGHE, ĐỌC), các kiến thức từ vựng, ngữ pháp được hoàn thiện hơn, để bạn có thể vượt qua kỳ thi JLPT một cách dễ dàng và là tiền đề để ỨNG DỤNG tiếng Nhật một cách tự tin.

>> Lịch khai giảng các khoá học JLPT N5->N1+ Business Manner

6/ Café Tiếng Nhật

Cơ hội trò chuyện, giao lưu cùng người Nhật với những chủ đề hấp dẫn thú vị mỗi tuần.

- TỰ TIN giao tiếp với người Nhật

>> Lịch khai giảng các khoá học Cafe tiếng Nhật + Học tiếng Nhật qua văn hoá

7/ Học tiếng Nhật thông qua tìm hiểu về đất nước và con người Nhật Bản

Thông qua những trải nghiệm thực tế thú vị hàng tuần (cùng làm cơm nắm – onigiri, cùng mặc kimono, cùng tìm hiểu về đất nước và con người Nhật Bản), bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước và con người Nhật Bản. Đồng thời nâng cao khả năng ỨNG DỤNG tiếng Nhật của bản thân.

>> Lịch khai giảng các khoá học Cafe tiếng Nhật + Học tiếng Nhật qua văn hoá

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02+03/2021

ASV EDUCATION – JAPANESE AND MORE

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

Tiếng Nhật Sơ cấp & Business Manner A1                            (A2/ A3)

 

Ca 1

 8:00 ~ 9:30

2,000,000

Tổng: 30 buổi

Ca 2

10:00 ~11:30

3 buổi/ tuần

Ca 3

14:00 ~15:30

(2-4-6 hoặc 3-5-CN)

Ca 4

16:00 ~17:30

 

Ca 5

18:45 ~20:15

Tiếng Nhật Ứng dụng Sơ cấp 1 (~N5)

Tổng: 20 buổi

 

1,500,000

2 buổi/ tuần

18:45 ~ 20:15

Thứ 3 - 6

 

Tiếng Nhật Ứng dụng Sơ cấp 2 (~N4)

Tổng: 20 buổi

 

1,500,000

2 buổi/ tuần

18:45 ~ 20:15

Thứ 2 - 5

 

Tiếng Nhật Ứng dụng Trung cấp OFFLINE

 

18:15 ~ 19:45

2,000,000

Tổng: 20 buổi

 

 

2 buổi/ tuần

 

Tiếng Nhật Ứng dụng Trung cấp ONLINE

Thứ 2 - 4

20:00 ~ 21:00

 

 

JLPT N3

Tổng: 40 buổi

 

3,200,000

3 buổi/ tuần

18:45 ~ 20:15

Thứ 2 - 4 - 6

 

Café Tiếng Nhật

1 buổi/ tuần

19:00 ~ 20:00

100,000

Thứ 6 hàng tuần

Tìm hiểu về đất nước con người Nhật Bản

1 buổi/ tuần

8:00 ~ 10:00

100,000

Chủ nhật hàng tuần

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

keo-xuong